【3656】KLab405【皆様お待たせしました!これが蟹のナイナガラwwwww】

1名無しさん@お腹いっぱい。2017-06-14 12:32:58

▽KLab株式会社(クラブかぶしきがいしゃ)

hhttp://www.klab.com/jp/

▽KLab広報ブログ

hhttp://pr.blog.klab.jp/?banner_id=pr_blog

▽KLab公式Facebook

hhttps://www.facebook.com/KLabInc

▽真田哲弥Facebook

hhttps://www.facebook.com/tetsuya.sanada

▽Yahoo!ファイナンス

hhttp://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/detail/?code=3656

▽トップセールスアプリ

hhttp://iphone.308413110.com/ranking/TopSalesApp/

▽売上トップのAndroidアプリ

hhttps://play.google.com/store/apps/collection/topgrossing

▽空売り状況

hhttp://karauri.net/3656/

▽(2017年配信予定)うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live NEWS一覧

hhttps://www.utapri-shining-live.com/news_list.html

▽うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live リードイラストレーター求人情報(2017年配信予定)

hhttp://www.green-japan.com/mobile/job/45162

hhttp://progres12.jposting.net/pgklab/u/job.phtml

前スレ

【3656】KLab393【スクフェス88位下落】

hhttp://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/stockb/1490426931/

【3656】KLab394【うたプリ事前登録なし】

hhttp://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/stockb/1490570065/

【3656】KLab395【S安カウントダウン】

hhttp://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/stockb/1490680199/

【3656】KLab396【スクフェス111位暴落】

hhttp://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/stockb/1490935978/

【3656】KLab397【ブラックロック失望売り】

hhttp://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/stockb/1491482930/

【3656】KLab398【いつまで経ってもリリースされないうたプリ】

hhttp://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/stockb/1492600061/

【3656】KLab399【スクフェス台湾撤退】

hhttp://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/stockb/1493898674/

【3656】KLab400【リストラで赤字回避】

hhttp://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/stockb/1494648951/

【3656】KLab401【恒例・ナイアガラの滝】

hhttp://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/stockb/1495169959/

【3656】KLab401【PDP】

hhttp://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/stockb/1495162247/

【3656】KLab403【新ガチャでも40位までしか上がらないスクフェス】

hhttp://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/stockb/1496626506/

【3656】KLab404【1年掛けた進捗→静止画1枚】

hhttp://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/stockb/1497192305/

107 2017-08-29 01:33:52

>>1 >>2 >>3 >>4 >>5 >>6 >>7

112 2017-08-29 01:35:20

> ブロッコリー、第1四半期は8800万円の営業赤字に転落…『うたプリ』関連のグッズ・ゲームが低調、第2四半期以降の展開で巻き返しへ

> 2017年07月14日 17時48分更新

やはり一年遅かったか…

うたプリもピークの時に出してたアプリですら一度だけ一瞬25位に入っただけで

ずっと150位以下〜200位圏外で低迷していたからな

h

LINEスタンプ乞食で水増しする前にやったtwitter事前も全然増えてないしがんばってほしかったんだが…

hhttps://news.finance.yahoo.co.jp/detail/20151013-00000001-sgameinfo-bus_all

> 10月9日に発表した2016年2月期の第2四半期累計(3〜8月)の連結決算が営業利益で前年同期比58.3%減となるなど、

> 特に利益面の落ち込みが大きかったこと、そして通期予想の予想レンジを下方修正したことが嫌気されている。

>

> スマートフォン向けゲームアプリ『うた☆プリアイランド』の低調な課金率などが影響しており、

> 業績予想の下方修正を受けて、「下期もこうした環境が続くのでは」という懸念が強まっているもようだ。

o^ON|S[vruQPngSkmggnbPvuWabRXweoucjuUmY|^iyTriadkS_pkT]P}eao`ndbuxfzWgpk[wimhv}rhSjzov]Tl`]v^TvnXfjyhbbUUp{Sgg__kParw}]W[Y^}YQbmv

d|lqwYsclumxsoq}aZqjquRRY}]yNaeVZvzyml]NQaebcuQUONOQk}}kV`nwbyoqa_Zy|sjNyfQ^Nig|qesda}_k`gkvSRN`NUX|vdj{s|czjOxWZN]am}VR|`WxVO]S

OV}QZP[xZuldfq}Q|Wu|wvheSZNwpVc{uqPjxo{b{rj[X`mZQfmfamOYW^yenXwSvXgyPdr]ZwhzcQjbrmWtjtfa|qd^d]Q[{PX[nnYUisaRPyvs}YXfNSid]`^OpffzR

bzk{uUjau}}fPSuu^siV^aXpqQZuORqSqWU]qn|RpekewPzNnhWo]vNiqqXobtRkcSpPyO`qowcPYbZih{NO^lsgb^mdvpdSgvdxutXhSkWyqROVYyRXV[^r
r{To^Qvi

il|fYPthoXwZP_x[[P_ZXrVSNlSxXOxdxch}rZWaur_V{_XbaoaXojiY_]d[cUniW_okumoWX{XcTiNrOiVQ^}|h[nWdOROjVkPUyxi[vN}`vw{WjjP{g][}dya_Q]sQ

Ze}il`hxPrkvvT_[]TYNfttgdkyq[{crsRQlUkxgZ|QQeOUfu_[oou}XldrWorhzjhoOp|^zN]psVNo^|We_uhN}ORVgQsYspNZrSQTT{aOUbkOgUN|tbiSUqV[bwWz

Rnbl]}bwgZzkuuQghfh_ufXP`r[gZ[i_nagYvQ[as|bn}zfjg_ZcW]XRuzNzrdsSjRPW]l}lznit}ioa{zUm{_vihgctTzunOygnYwqQtxgtmxtTpaSYtknRat}{ehjuob

VRYPhXbUwtQ]z`gVnXeNhjNgm^r^c{[Vazqy^eiuZ|Smrz}VQyvqYxfkb|]QbUYWnck{_h|fyOlcX^lslXm_fVxpsW_iecap{Xwsdvagtru[}p{jjquThhRwqTSPz

ouQ_PPls{[rnVkuyenmPU^xV|yrj`Pehx]Rs`iQrQlei`vtje]f{`Xig|c}buh^kWnh`U}k{bNWdvUvTcnZnXkzjf|WQRPcpj f|zVpSSoXb_VyVfghnp`vOu`vp_Pd

kTZZeU_]a|Qtv]QiXVwvUbaPbmZddYNQsp]V[{O]Vrgxgu[ZX{RZfXoT{T]p|Zlwtn[sqcVfn^QafxUelRkuyulSySbd_}hv|h_gqbbi_[{Xy]mvjavk}Rvsm_OZUpw

^[m[uj{uQpYaSzZm_]c_ogx{jtbeVuTt[^nXzoQnOedQRRvbtkUkhPnQoqvYjOY|YpQ]iWz[ndSr]hWw]{]cNa_[{SrmZyw`ypRY|odxS`mZSfrsgTOjSj^uZQYgpjgrq

oRThrtkqjS][kmVrvc]Pfevhu`xeTfan[]i|]zu_pO}n[cp^qaVVnTwp_ajafUpm^qResgbww[gzm}Rgmhs^xePnqNX[]ufQVfixV[riR_}OTedaNzPo|xQ{YP{ezc|u_

mggu`PnjS]}VN^ffZU`UxN]|Wm|^vf`SVbpStPpVV{ojdkbTYNRZiXRPeyTQmNlqfZdQ|wRSyWgng`YtSWSrr|kWxWuYfQvedw|epjgez{kpdQ]_Ykd{Q`ZwpgnyXgfYON

XgSv[RkUiVOtxfkbzk`yQ[{bW}jU}| rzyxWgr{PRjhm_ePzZ_oTkQ^m[PzRuvT{pTjbmhwx|lgTs_m]QihjpishZP|}^cXzRmuv[dOX{}wujbq{hc]}Rkipstee}}WYx[

_Yz^}iwfbg[UeVWwcX_i]mS|Tz{hnyfRTqoXtZN_s_QOWd|luZNyvafX`Nfurmgtoy]x^i}fQ}hvzzfka_rUgtsrqeumnUoRicUrOlNY^`Yooi|ejmpveTqj`pVqxitj

hnPZYXtuyhV]Tguwasm`tXwu^xk“bfnlmZdq|[{Uxm`nr_]sgygNTriulUqYhtioNmY}v|{gyb_kjepzYXgXv_eSVX]]SP]jowYQqxPcyhvPtalelsU}_Xdh_dZ{O_

y}fnaUNVhv{mX`pxXnWiNathR]UvVq}^smqlUOrbiOlXUl_dzVlkv]rwmyyjY|NqOfqlcg}Ozu_“uiRZjsn[Zxpmx}]slQupNuUvd^Qp}Ypt|^hsXXltSTS`Zhk^mvmR`

pSbqNwzkO^PZlUZocz^vR_ZwrzvZwPvOutt|UZnxhQlXkPugkpr{jsgTsqk]esbk`u]zQVl}Q`NbaNxYdy{gOSqvlhX_uas[_[Vhufsd

wu`|nWbrkqOuO^XveQWYrvbwm{taPo}foyhVY^W]yzhoVmU{^rjxyd[qNNtPvTl|ba`up`mmY^myOPvXUqOSoOdVmwlna}ZtYQqyin{RiUkeoZRdnmOkokzuoVscibfOUa

b^rb{ToVmpcpiOcWr`ee|roWVzyfNz[{`sclehvfZczmrxSonwlOluyaNm[q}btY]i|bbeRkTsVhoggl}vYkxfyi{ctgiSUO`|mN_txavi^c|Sgvggb`W]WhTdlQjdefr

|UnX{}jvlOvPcrO_Xb`U“jjSpN^aR^]wdpU^VSdfndVQlRmrpaQx[l{VT_leldckS|_n|QRdOyW]_mUck[spxi_a^{jjqVvzTvspimfn|}k}QX}r[vcoNwm]WYOx[|m[]

di^toXmlX[[|[}WhzYnwoNqhrTxPNQWhOhOUORxWaOof]^{Zn{TzhYuwNQqzSYdkOX TixeROOYhXdikdi_gbnU][ptnlp|c|YXgdnqqUlbr]]ZjU^qP_S_q_ZYwvm^ng

>>1 >>2 >>3 >>4 >>5 >>6 >>7

113 2017-08-29 01:35:38

>>1 >>2 >>3 >>4 >>5 >>6 >>7

162名無しさん@お腹いっぱい。2017-09-28 23:14:23

>>1

お前は死ね

2名無しさん@お腹いっぱい。2017-06-14 12:34:12

うたプリの事前登録もなかったのにウソ情報でストップ安回避できたのは本当によかったな

2年前みたいにリリースゴール後鳴かず飛ばずで株価大暴落のきっかけになった

ブリーチやAoE、greeの二の舞になる前に上がれるだけ上がっておいてくれ

h

h

頼みの綱のスクフェスもサンシャインの新規ガチャやったのにセルラン80位以下まで下がってるしヤバいんだよ頼むよ

h

3名無しさん@お腹いっぱい。2017-06-14 12:37:44

ナイナガラ

無いなガラ

ガラは無いな。下髭で後場回復だよ。

4名無しさん@お腹いっぱい。2017-06-14 19:34:20

ブレソルに比べると初動しょぼいな

一定の課金勢がいなさそうなスポーツゲームってのがよくないのかな

117 2017-08-29 01:36:50

>>1 >>2 >>3 >>4 >>5 >>6 >>7

128 2017-08-29 01:39:50

>>1 >>2 >>3 >>4 >>5 >>6 >>7

141 2017-08-29 01:43:43

> ブロッコリー、第1四半期は8800万円の営業赤字に転落…『うたプリ』関連のグッズ・ゲームが低調、第2四半期以降の展開で巻き返しへ

> 2017年07月14日 17時48分更新

やはり一年遅かったか…

うたプリもピークの時に出してたアプリですら一度だけ一瞬25位に入っただけで

ずっと150位以下〜200位圏外で低迷していたからな

h

LINEスタンプ乞食で水増しする前にやったtwitter事前も全然増えてないしがんばってほしかったんだが…

hhttps://news.finance.yahoo.co.jp/detail/20151013-00000001-sgameinfo-bus_all

> 10月9日に発表した2016年2月期の第2四半期累計(3〜8月)の連結決算が営業利益で前年同期比58.3%減となるなど、

> 特に利益面の落ち込みが大きかったこと、そして通期予想の予想レンジを下方修正したことが嫌気されている。

>

> スマートフォン向けゲームアプリ『うた☆プリアイランド』の低調な課金率などが影響しており、

> 業績予想の下方修正を受けて、「下期もこうした環境が続くのでは」という懸念が強まっているもようだ。

o^ON|S[vruQPngSkmggnbPvuWabRXweoucjuUmY|^iyTriadkS_pkT]P}eao`ndbuxfzWgpk[wimhv}rhSjzov]Tl`]v^TvnXfjyhbbUUp{Sgg__kParw}]W[Y^}YQbmv

d|lqwYsclumxsoq}aZqjquRRY}]yNaeVZvzyml]NQaebcuQUONOQk}}kV`nwbyoqa_Zy|sjNyfQ^Nig|qesda}_k`gkvSRN`NUX|vdj{s|czjOxWZN]am}VR|`WxVO]S

OV}QZP[xZuldfq}Q|Wu|wvheSZNwpVc{uqPjxo{b{rj[X`mZQfmfamOYW^yenXwSvXgyPdr]ZwhzcQjbrmWtjtfa|qd^d]Q[{PX[nnYUisaRPyvs}YXfNSid]`^OpffzR

bzk{uUjau}}fPSuu^siV^aXpqQZuORqSqWU]qn|RpekewPzNnhWo]vNiqqXobtRkcSpPyO`qowcPYbZih{NO^lsgb^mdvpdSgvdxutXhSkWyqROVYyRXV[^r
r{To^Qvi

il|fYPthoXwZP_x[[P_ZXrVSNlSxXOxdxch}rZWaur_V{_XbaoaXojiY_]d[cUniW_okumoWX{XcTiNrOiVQ^}|h[nWdOROjVkPUyxi[vN}`vw{WjjP{g][}dya_Q]sQ

Ze}il`hxPrkvvT_[]TYNfttgdkyq[{crsRQlUkxgZ|QQeOUfu_[oou}XldrWorhzjhoOp|^zN]psVNo^|We_uhN}ORVgQsYspNZrSQTT{aOUbkOgUN|tbiSUqV[bwWz

Rnbl]}bwgZzkuuQghfh_ufXP`r[gZ[i_nagYvQ[as|bn}zfjg_ZcW]XRuzNzrdsSjRPW]l}lznit}ioa{zUm{_vihgctTzunOygnYwqQtxgtmxtTpaSYtknRat}{ehjuob

VRYPhXbUwtQ]z`gVnXeNhjNgm^r^c{[Vazqy^eiuZ|Smrz}VQyvqYxfkb|]QbUYWnck{_h|fyOlcX^lslXm_fVxpsW_iecap{Xwsdvagtru[}p{jjquThhRwqTSPz

ouQ_PPls{[rnVkuyenmPU^xV|yrj`Pehx]Rs`iQrQlei`vtje]f{`Xig|c}buh^kWnh`U}k{bNWdvUvTcnZnXkzjf|WQRPcpj f|zVpSSoXb_VyVfghnp`vOu`vp_Pd

kTZZeU_]a|Qtv]QiXVwvUbaPbmZddYNQsp]V[{O]Vrgxgu[ZX{RZfXoT{T]p|Zlwtn[sqcVfn^QafxUelRkuyulSySbd_}hv|h_gqbbi_[{Xy]mvjavk}Rvsm_OZUpw

^[m[uj{uQpYaSzZm_]c_ogx{jtbeVuTt[^nXzoQnOedQRRvbtkUkhPnQoqvYjOY|YpQ]iWz[ndSr]hWw]{]cNa_[{SrmZyw`ypRY|odxS`mZSfrsgTOjSj^uZQYgpjgrq

oRThrtkqjS][kmVrvc]Pfevhu`xeTfan[]i|]zu_pO}n[cp^qaVVnTwp_ajafUpm^qResgbww[gzm}Rgmhs^xePnqNX[]ufQVfixV[riR_}OTedaNzPo|xQ{YP{ezc|u_

mggu`PnjS]}VN^ffZU`UxN]|Wm|^vf`SVbpStPpVV{ojdkbTYNRZiXRPeyTQmNlqfZdQ|wRSyWgng`YtSWSrr|kWxWuYfQvedw|epjgez{kpdQ]_Ykd{Q`ZwpgnyXgfYON

XgSv[RkUiVOtxfkbzk`yQ[{bW}jU}| rzyxWgr{PRjhm_ePzZ_oTkQ^m[PzRuvT{pTjbmhwx|lgTs_m]QihjpishZP|}^cXzRmuv[dOX{}wujbq{hc]}Rkipstee}}WYx[

_Yz^}iwfbg[UeVWwcX_i]mS|Tz{hnyfRTqoXtZN_s_QOWd|luZNyvafX`Nfurmgtoy]x^i}fQ}hvzzfka_rUgtsrqeumnUoRicUrOlNY^`Yooi|ejmpveTqj`pVqxitj

hnPZYXtuyhV]Tguwasm`tXwu^xk“bfnlmZdq|[{Uxm`nr_]sgygNTriulUqYhtioNmY}v|{gyb_kjepzYXgXv_eSVX]]SP]jowYQqxPcyhvPtalelsU}_Xdh_dZ{O_

y}fnaUNVhv{mX`pxXnWiNathR]UvVq}^smqlUOrbiOlXUl_dzVlkv]rwmyyjY|NqOfqlcg}Ozu_“uiRZjsn[Zxpmx}]slQupNuUvd^Qp}Ypt|^hsXXltSTS`Zhk^mvmR`

pSbqNwzkO^PZlUZocz^vR_ZwrzvZwPvOutt|UZnxhQlXkPugkpr{jsgTsqk]esbk`u]zQVl}Q`NbaNxYdy{gOSqvlhX_uas[_[Vhufsd

wu`|nWbrkqOuO^XveQWYrvbwm{taPo}foyhVY^W]yzhoVmU{^rjxyd[qNNtPvTl|ba`up`mmY^myOPvXUqOSoOdVmwlna}ZtYQqyin{RiUkeoZRdnmOkokzuoVscibfOUa

b^rb{ToVmpcpiOcWr`ee|roWVzyfNz[{`sclehvfZczmrxSonwlOluyaNm[q}btY]i|bbeRkTsVhoggl}vYkxfyi{ctgiSUO`|mN_txavi^c|Sgvggb`W]WhTdlQjdefr

|UnX{}jvlOvPcrO_Xb`U“jjSpN^aR^]wdpU^VSdfndVQlRmrpaQx[l{VT_leldckS|_n|QRdOyW]_mUck[spxi_a^{jjqVvzTvspimfn|}k}QX}r[vcoNwm]WYOx[|m[]

di^toXmlX[[|[}WhzYnwoNqhrTxPNQWhOhOUORxWaOof]^{Zn{TzhYuwNQqzSYdkOX TixeROOYhXdikdi_gbnU][ptnlp|c|YXgdnqqUlbr]]ZjU^qP_S_q_ZYwvm^ng

>>1 >>2 >>3 >>4 >>5 >>6 >>7

146 2017-08-29 01:45:31

>>1 >>2 >>3 >>4 >>5 >>6 >>7

21名無しさん@お腹いっぱい。2017-07-01 16:54:11

2年前みたいにリリースゴール後どんどんセルラン落ちていって株価大暴落のきっかけになった

ブリーチやAoE、greeの二の舞になる前に上がれるだけ上がっておいてくれ

h

h

頼みの綱のスクフェスもサンシャインの新規ガチャやったのにセルラン80位以下まで下がってるしヤバいんだよ頼むよ

h

37名無しさん@お腹いっぱい。2017-08-28 16:33:10

シャニライは売れない

50名無しさん@お腹いっぱい。2017-08-28 17:35:58

pts爆上げ!

53名無しさん@お腹いっぱい。2017-08-28 17:43:07

>>50

まじか

やったあああああああああ

76名無しさん@お腹いっぱい。2017-08-28 19:41:24

ptsで年初来高値更新しそうだぞ!

88名無しさん@お腹いっぱい。2017-08-28 20:54:04

ptsで年初来高値更新きたあああああああああああ

94名無しさん@お腹いっぱい。2017-08-29 00:59:21

思ってたよりまあまあ面白いわ

あとはイベントごとの課金要素のバランスだな

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする